Sign in

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.

Voor mensen in een rolstoel is het van belang om gezond te blijven door beweging, maar met een rolstoel zijn er vaak minder sportmogelijkheden. …


Als Forty-digital producer begeleidt Bastiaan corporates, ondernemers en overheidsorganisaties bij het doorlopen van het innovatieproces van A tot Z. Dat houdt in continue kijken naar de wensen van de klant, de eindgebruiker en het eigen team en de onderlinge verwachtingen managen. En in het geval van de overheid, soms ook een spiegel voorhouden. “Overheden willen graag meeliften op nieuwe technologieën die een enorme…


Als Forty-directeur en innovatiestrateeg ziet Jan-Willem het vaak gebeuren: ondernemers die zich vol passie storten op hun idee, erin geloven, en daardoor eigenlijk te verliefd worden op hun eigen oplossing. “Het is belangrijk niet helemaal gefascineerd te raken door je oplossing, maar vooral te kijken wat de marktpositie van je onderneming is. Welke…


Als Forty- Service & User experience designer helpt Owen corporates en ondernemers bij het vinden van het juiste probleem dat ze willen gaan oplossen met een digitale oplossing. Dat houdt in continu zoeken naar de diepere drijfveren van consumenten:Tegen welke problemen lopen ze aan? Wat zijn hun behoeftes? …


Als innovatiestrateeg en jr partner helpt Ruben Forty’s klant, HEMA, met de digitale transformatie en het ontwikkelen en optimaliseren van het omnichanneldenken. En met succes. HEMA (komt met Ahold) als traditionele retailers in ons land het dichtst in de buurt van een omnichannelorganisatie, volgens principal Matthijs Rosman van BoerCroon in de Shopping2020-special in RetailTrends.

Een mooi compliment, voor…


Als Forty-innovatiestrateeg begeleidt Sacha corporates en ondernemers bij het doorlopen van het innovatieproces van A tot Z. Dat houdt in continu kijken naar de levensvatbaarheid van innovatie-ideeën en producten: is er een markt voor? Zitten mensen er echt op te wachten? Willen ze ervoor betalen? Belangrijke vragen, aldus Sacha. “Consumenten verzuipen steeds meer in…


Dat sporten belangrijk is voor je gezondheid weten we waarschijnlijk allemaal. Toch sport een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders niet op regelmatige basis. Een groot probleem, vindt Remco Nieuwenhuis. “Te weinig bewegen leidt tot ziekte. Jaarlijks overlijden bijna 6000 mensen door aandoeningen die het gevolg…


Als innovatiestrateeg bij Forty helpt Pim organisaties bij het doorlopen van het innovatieproces. Dat houdt in: altijd een stap vooruit denken. Waar wil de organisatie naartoe? Wat is de volgende logische stap in het ontwikkelen van een succesvolle dienst of product? Geen gemakkelijke vragen voor veel organisaties, aldus Pim. “Grote organisaties weten vaak wel hoe ze bestaande producten moeten vermarkten…


Toen abonnementen nog wat minder subtiel waren.

Het abonnementsmodel wordt alom geroemd als een toekomstbestendig business model en het kan ook voor jouw organisatie heel interessant zijn. Consumenten zijn er dol op, bedrijven zien omzetten voorspelbaarder worden en met een beetje geluk dragen we ook nog bij aan een circulaire economie.

Maar… Een abonnementsmodel is niet voor ieder product of iedere dienst geschikt. En ernaar overstappen kan behoorlijk impact hebben op je organisatie.

Omdat we aan verschillende subscription-projecten hebben gewerkt en op het punt staan een eigen product-as-a-service oplossing voor thuiswerken te lanceren delen we graag onze ervaringen op dit onderwerp. Dat doen we in drie delen.


In de serie Innovatiehelden worden inspirerende Nederlandse corporate innovators en hun visie op succesvolle innovatie in de spotlights gezet. Vandaag deel drie met met Linda Nieuwenhuizen, manager business line diensten van Centraal Beheer.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store