Hoe Voetbalschieter met hulp van Forty kinderen met een beperking aan het voetballen probeert te krijgen

Forty
3 min readJul 21, 2021

Samen met innovatieve ondernemers zet Forty verandering om in vooruitgang in een snel veranderende en onzekere wereld. Hoe dat in praktijk vorm krijgt, toont de case Voetbalschieter die we oppakten met founder van de Voetbalschieter, Michiel van der Boom (Boomdesign Solutions), mooi aan. We vroegen hem naar het hoe en wat van dit bijzondere project.

Voor mensen in een rolstoel is het van belang om gezond te blijven door beweging, maar met een rolstoel zijn er vaak minder sportmogelijkheden. Een groot probleem, vindt industrieel ontwerper Michiel van der Boom: “Mensen die rolstoel gebonden zijn, willen op een zo normaal en makkelijk mogelijke manier meedraaien in de maatschappij, maar de maatschappij maakt dit niet altijd mogelijk.”

Om ze toch mee te laten spelen, bedenkt hij in 2014 de Voetbalschieter, geïnspireerd door een ontmoeting met een moeder van een ernstig meervoudig beperkt dochtertje. “Dat meisje kon niet praten, was spastisch en aan de stoel gebonden.’ Ik dacht: ‘hoe kan ik haar als ontwerper helpen om autonomer te worden?’ Dat mondde eerst uit in een elektrisch waterpistool waarmee ze kon spelen en later in de start van het traject de Voetbalschieter.”

Maar wat is de Voetbalschieter precies? Van der Boom: “De Voetbalschieter is een robot die aan de rolstoel die rolstoelvoetbal mogelijk maakt. Met een de robot kan een bal worden gepakt en ook worden weggeschoten. Eén druk op een rode knop zorgt voor een mooi strak schot. En vooral sociale interactie, want met de Voetbalschieter kunnen ook kinderen met een fysieke beperking lekker mee voetballen met hun klasgenootjes.”

Nieuwe sport

De droom van de ontwerper is om met de Voetbalschieter een nieuwe sport voor kinderen met een beperking te ontwikkelen: rolstoelvoetbal. Het Innosportlab Sport & Beweeg gaat daar serieus werk van maken om daarbij te helpen. Aan het project zijn al negen partners betrokken van bedrijven tot universiteiten die graag een bijdrage leveren om die nieuwe sport ook echt te gaan realiseren. Ook ontving Michiel een subsidie ontvangen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zijn ideeën een stap verder te brengen.

Maar een nieuw product en sport zet je niet in een week tijd op. Dat vraagt om een gedegen marktbewerking. Met die vraag klopt hij in 2020 aan bij Forty. Een intensief coachingstraject volgt, tot grote tevredenheid van Van der Boom.

“Ik ben industrieel ontwerper. Mijn kracht ligt in het ontwikkelen en ontwerpen van het concept , maar hoe je een idee in de markt zet, is voor mij ook relatief nieuw. Dan is het fijn als je daarover kunt sparren met mensen die dat eerder succesvol hebben gedaan.”

En dat niet alleen, ook helpt het om samen het product te valideren bij de doelgroep. Van der Boom: “We hebben schooldirecteuren geïnterviewd om hun interesse te polsen voor de Voetbalschieter.” Ook is gekeken hoe de beslisbomen liggen, zijn contacten gelegd met veelbelovende partners en is een opzet gemaakt voor een gedegen business en marketingcommunicatieplan.”

In samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en Stichting Special Heroes wordt een blauwdruk gemaakt van hoe de sport eruit zou moeten gaan zien en ook worden de mogelijkheden voor het opzetten van een (nationale) competitie verkend.

Dit continue valideren van aannames, ideeën en concepten bij stakeholders, is echt de toegevoegde waarde van Forty, meent Van der Boom. “Forty stelt bij alles de doelgroep centraal. En alles wat die doelgroep denkt of doet, vertaalt Forty naar aannames die zij vervolgens ook weer toetst bij de doelgroep. Op die manier krijg je vertrouwen, niet alleen in het proces, maar ook of een idee echt kans van slagen heeft en aansluit bij de behoeftes van de doelgroep.”

En daar lijkt het wel op. De resultaten van de eerste gebruikerstesten op scholen stemmen meer dan hoopvol. “Kinderen en ouders reageren erg enthousiast op de mogelijkheden van de Voetbalschieter en het feit dat niet-valide kinderen eindelijk mee kunnen doen met voetballen en balspellen op school of op de vereniging.”

Van der Boom hoopt dan ook van harte dat het lukt om de Voetbalschieter en de sport van de grond te krijgen. “Deze groep heeft ook het recht om voetbal te kunnen spelen”, besluit hij. “Met de Voetbalschieter en deze sport kunnen we daarvoor zorgen. Het is heel bijzonder om daar een bijdrage aan te leveren.”

--

--

Forty

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.