Hoe Forty en NOC*NSF niet sportende jongeren weer aan het sporten krijgen

Forty
3 min readFeb 2, 2021

Samen met innovatieve ondernemers zetten we verandering om in vooruitgang in een snel veranderende en onzekere wereld. Hoe dat in de praktijk vorm krijgt, toont de case Meer jongeren in beweging die we oppakten met NOC*NSF mooi aan. We vroegen Projectleider Gezonde Generatie NOC*NSF Remco Nieuwenhuis naar het hoe en wat van dit bijzondere project.

Dat sporten belangrijk is voor je gezondheid weten we waarschijnlijk allemaal. Toch sport een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders niet op regelmatige basis. Een groot probleem, vindt Remco Nieuwenhuis. “Te weinig bewegen leidt tot ziekte. Jaarlijks overlijden bijna 6000 mensen door aandoeningen die het gevolg zijn van te weinig bewegen. En als Nederland doorgaat op de huidige weg, dan is over twintig jaar meer dan de helft van de Nederlanders chronisch ziek, stelt het RIVM.”

Een schrikbeeld dat niet alleen ouderen treft, benadrukt hij. Integendeel. “Een meerderheid van de Nederlandse jongeren van 12 tot 17 jaar beweegt ook onvoldoende. Bij vmbo-leerlingen ligt dat percentage nog iets hoger. Ze vinden sport of niet leuk of ervaren sporten als te competitief. De groepsdruk is groot, het zelfvertrouwen laag.”

Zorgwekkend, aldus Nieuwenhuis. Met de vraag ‘hoe krijgen we niet sportende vmbo’ers weer in beweging?’ klopt hij in 2020 aan bij Forty. Een intensief traject volgt. “Door middel van interviews met de jongeren hebben we eerst samen achterhaald wat de drijfveren en belemmeringen zijn om te gaan sporten. Daaruit bleek dat ze vooral sporten om plezier te maken met hun vrienden, maar dat ze sporten nu te competitief vinden en te weinig laagdrempelig. Kortom, het huidige sportaanbod sluit niet aan bij de behoeftes van de jongeren. Met deze inzichten hebben we door middel van creatieve sessies het concept ShuffleSports bedacht.”

Met ShuffleSports worden bestaande sporten gemixt — zonder ze te matchen. Denk aan obstacle voetbal, boogschietend trefbal en trampolinefitness. Nieuwenhuis: “Het idee achter ShuffleSports is dat sporten moet gaan over samen iets proberen wat je nog niet kan, samen plezier maken en jezelf uitdagen. Over op je bek gaan, samen vallen en weer opstaan en met elkaar lachen. En hoe beter dat te doen dan met een sport die nog helemaal niemand kan?”

Het idee voor ShuffleSports rollen we bewust niet direct uit. Eerst maar eens toetsen of het idee kansrijk is. We hebben een aanmeldformulier gemaakt om te kijken of jongeren het concept begrijpen en omarmen, en contact gelegd met scholen en leerlingen om te onderzoeken wat ze van het idee vinden. De eerste respons is hoopgevend: 72% van de inactieve jongeren geeft aan deel te willen nemen aan ShuffleSports, 22% wil dit zelfs wekelijks doen.

Dit continue valideren van aannames, ideeën en concepten bij de doelgroep, is echt de toegevoegde waarde van Forty, meent Nieuwenhuis. “Forty stelt bij alles de doelgroep centraal. En alles wat die doelgroep denkt of doet, vertaalt Forty naar aannames die zij vervolgens ook weer toetst bij de doelgroep. Op die manier krijg je vertrouwen, niet alleen in het proces, maar ook of een idee echt kans van slagen heeft en aansluit bij de behoeftes van de doelgroep.”

Het is een aanpak die NOC*NSF weliswaar niet gewend is, maar die wel smaakt naar meer. Nieuwenhuis: “Dit kan echt een voorbeeldproject worden van hoe we innovatie binnen de georganiseerde sport willen aanpakken: niet denken vanuit het bestaande aanbod, maar vanuit de problemen en uitdagingen van de doelgroep. “ Of het zover komt, ligt aan het vervolgtraject. De lat ligt daarbij hoog. “We zijn nu hard bezig om een structurele pilot op te zetten met een school en hopen dat over een halfjaar twee a drie scholen structureel ShuffleSports opnemen in het aanbod van naschoolse activiteiten.”

Een mooie uitdaging, vindt Nieuwenhuis. “Een collega zei het bij mijn introductie bij NOC*NSF in een meeting treffend: ‘Waar wij met z’n allen zorgen dat we mensen aan het sporten houden, gaat Remco ervoor zorgen dat niet sportende mensen gaan sporten.’ Niet sportende jongeren weer in beweging krijgen en zo zorgen voor vooruitgang, is een project dat ik graag verder met Forty oppak.”

Meer weten over deze case? Bekijk de case hier.

--

--

Forty

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.