Behoefteonderzoek: geen dik rapport maar praktische inzichten

Het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst draait om het managen van onzekerheden. Je zoekt continu naar bevestiging om te voorkomen dat je tijd- en geld verspilt aan ideeën die achteraf geen goed idee blijken te zijn. Dat doe je door tijdens het ontwikkelproces steeds te toetsen of je idee voldoet aan de eisen van je klant. Een continu behoefteonderzoek dus.

Maar zo simpel als dat gezegd is, zo lastig kan de uitvoering zijn. Met dit stappenplan, inclusief invulmodel, kun je een behoefteonderzoek uitstekend zelf doen.

Stap 1: Leef je in de klant in

Klanten kopen een product of dienst omdat ze er iets mee proberen te bereiken (de job to be done), niet alleen omdat ze het willen bezitten. Tijdens een behoefteonderzoek wil je juist die jobs achterhalen en dat vergt (naast het stellen van de juiste vragen), empathisch vermogen. Oftewel: meegaan in de gedachtegang van je klant, niet bevooroordeeld zijn en willen begrijpen waar hun gedrag vandaan komt. Je houdt jezelf dan ook voor de gek wanneer je alleen op zoek gaat naar de antwoorden die je wil horen.

Stap 2: Stel de meest risicovolle aannames op

We zijn nog steeds bezig met het managen van onzekerheden. Het opstellen van aannames helpen je om de grootste risico’s als eerste te tackelen en geven focus in dat wat je als eerste te weten wil komen. Waarschijnlijk heb je al een idee van de behoeftes van je klanten en wil je er tijdens, bijvoorbeeld interviews, achter komen of die kloppen. Het is dan van belang om die aannames helder op papier te zetten en een selectie te maken van de meest risicovolle. De meest risicovolle aannames ga je vervolgens als eerste valideren tijdens het behoefteonderzoek.

Stap 3: Stel de juiste vragen

Tot zover de plannen, nu de uitvoering. Als je niet de juiste vragen stelt, krijg je ook geen bruikbare antwoorden. Waarschijnlijk weten je klanten zelf niet waarom ze bepaald gedrag vertonen, aan jou de taak om daar achter te komen. Stel open vragen en probeer terug te gaan naar relevante gebeurtenissen en ervaringen uit het verleden. Laat je respondent hier zoveel mogelijk over vertellen en stel zoveel mogelijk ‘waarom’-vragen. Eindeloos bijna, je voelt vanzelf wanneer je de echte waarom te pakken hebt.

Stap 4: Zoek de sweet-spot voor jouw idee

Na je onderzoek heb je waarschijnlijk zoveel behoeftes gevonden, dat je niet weet waar je moet beginnen. Onze ‘Job-matrix’ is dé tool die je daarbij gaat helpen. In deze matrix zie welke jobs het belangrijkst gevonden worden en waar men het meest ontevreden is over de oplossing. Dat is de sweet-spot voor jouw idee.

Voordat je de matrix kunt vullen moet je nog twee dingen doen. (1) De onderzoeksuitkomsten vertalen naar job-statements (dat wat een klant wil bereiken) en (2) die door de respondenten laten beoordelen op twee criteria:

  1. De belangrijkheid van het job-statement

Deze gekwantificeerde uitkomsten plaats je vervolgens in de matrix.

Wil je zelf aan de slag met de job-matrix? Download de matrix, inclusief praktische tips.

Wil je graag wat extra toelichting bij de methode, heb je hulp nodig bij het opstellen van de juiste vragen, of ben je al toe aan het ontwikkelen van een oplossing? Stuur me dan gerust een bericht!

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.