Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.

Sinds oktober 2021 zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Dat wil zeggen dat we hoge eisen stellen aan hoe we omgaan met bedrijfsgevoelige informatie, vertrouwelijke gegevens en privacy. Wat betekent dat precies, en wat merken opdrachtgevers hier van? We vroegen het aan onze collega Bastiaan.

Wat is ISO 27001?
Sinds oktober…

“Bastiaan, wat kan innovatie betekenen voor mij als overheidsorganisatie?” Het is een vraag die Forty-digital producer Bastiaan Terhorst regelmatig krijgt. Wij vroegen hem hoe overheidsinstanties zichzelf effectief kunnen vernieuwen. “Begin altijd bij de behoeftes van de gebruiker.”

Als Forty-digital producer begeleidt Bastiaan corporates, ondernemers en overheidsorganisaties bij het doorlopen van…

Sacha, hoe weet ik snel wat mijn doelgroep écht wil? Het is een vraag die Forty-innovatiestrateeg Sacha Boekelder regelmatig krijgt. Wij vroegen haar hoe bedrijven producten kunnen ontwikkelen waar mensen echt op zitten te wachten. “De oplossing is het probleem niet, het probleem wel. Focus daarop.”

Als Forty-innovatiestrateeg begeleidt Sacha…

Forty

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store