Sign in

Wij zijn dé partner in innovatie en creëren samen met jou ambitieuze en onmisbare producten. Zo zetten we samen verandering om in vooruitgang.

“Owen, hoe ontwerp ik een oplossing waar mijn klant echt op wacht?” Het is een vraag die Forty Service & User experience designer Owen Thijssen regelmatig krijgt. Hij deelt zijn drie belangrijke tips. “Vind je doelgroep, weet welke aanname je wilt testen en maak je test zo ‘echt’ mogelijk.”

Als Forty- Service & User experience designer helpt Owen corporates en ondernemers bij het vinden van het juiste probleem dat ze willen gaan oplossen met een digitale oplossing. Dat houdt in continu zoeken naar de diepere drijfveren van consumenten: Tegen welke problemen lopen ze aan? Wat zijn hun behoeftes? …


“Ruben, wat kan omnichannel voor mijn organisatie betekenen?” Het is een vraag die Forty-innovatiestrateeg en jr. Partner Ruben Verbaan regelmatig krijgt. Wij vroegen hem hoe bedrijven succesvol aan de gang kunnen met een omnichannelstrategie. “Weet wat je wilt bereiken en begin klein.”

Als innovatiestrateeg en jr partner helpt Ruben Forty’s klant, HEMA, met de digitale transformatie en het ontwikkelen en optimaliseren van het omnichanneldenken. En met succes. HEMA (komt met Ahold) als traditionele retailers in ons land het dichtst in de buurt van een omnichannelorganisatie, volgens principal Matthijs Rosman van BoerCroon in de Shopping2020-special in RetailTrends.

Een mooi compliment, voor…


Sacha, hoe weet ik snel wat mijn doelgroep écht wil? Het is een vraag die Forty-innovatiestrateeg Sacha Boekelder regelmatig krijgt. Wij vroegen haar hoe bedrijven producten kunnen ontwikkelen waar mensen echt op zitten te wachten. “De oplossing is het probleem niet, het probleem wel. Focus daarop.”

Als Forty-innovatiestrateeg begeleidt Sacha corporates en ondernemers bij het doorlopen van het innovatieproces van A tot Z. Dat houdt in continu kijken naar de levensvatbaarheid van innovatie-ideeën en producten: is er een markt voor? Zitten mensen er echt op te wachten? Willen ze ervoor betalen? Belangrijke vragen, aldus Sacha. “Consumenten verzuipen steeds meer in…


Samen met innovatieve ondernemers zetten we verandering om in vooruitgang in een snel veranderende en onzekere wereld. Hoe dat in de praktijk vorm krijgt, toont de case Meer jongeren in beweging die we oppakten met NOC*NSF mooi aan. We vroegen Projectleider Gezonde Generatie NOC*NSF Remco Nieuwenhuis naar het hoe en wat van dit bijzondere project.

Dat sporten belangrijk is voor je gezondheid weten we waarschijnlijk allemaal. Toch sport een aanzienlijk gedeelte van de Nederlanders niet op regelmatige basis. Een groot probleem, vindt Remco Nieuwenhuis. “Te weinig bewegen leidt tot ziekte. Jaarlijks overlijden bijna 6000 mensen door aandoeningen die het gevolg…


Het is een vraag die Pim van der Hoorn regelmatig krijgt. Wij vroegen hem hoe organisaties deze stap toch kunnen zetten. “Door initiatief te nemen en voorop te gaan, met lef en optimisme, kan elke organisatie verandering omzetten in vooruitgang.”

Als innovatiestrateeg bij Forty helpt Pim organisaties bij het doorlopen van het innovatieproces. Dat houdt in: altijd een stap vooruit denken. Waar wil de organisatie naartoe? Wat is de volgende logische stap in het ontwikkelen van een succesvolle dienst of product? Geen gemakkelijke vragen voor veel organisaties, aldus Pim. “Grote organisaties weten vaak wel hoe ze bestaande producten moeten vermarkten…


Toen abonnementen nog wat minder subtiel waren.

Het abonnementsmodel wordt alom geroemd als een toekomstbestendig business model en het kan ook voor jouw organisatie heel interessant zijn. Consumenten zijn er dol op, bedrijven zien omzetten voorspelbaarder worden en met een beetje geluk dragen we ook nog bij aan een circulaire economie.

Maar… Een abonnementsmodel is niet voor ieder product of iedere dienst geschikt. En ernaar overstappen kan behoorlijk impact hebben op je organisatie.

Omdat we aan verschillende subscription-projecten hebben gewerkt en op het punt staan een eigen product-as-a-service oplossing voor thuiswerken te lanceren delen we graag onze ervaringen op dit onderwerp. Dat doen we in drie delen.


In de serie Innovatiehelden worden inspirerende Nederlandse corporate innovators en hun visie op succesvolle innovatie in de spotlights gezet. Vandaag deel drie met met Linda Nieuwenhuizen, manager business line diensten van Centraal Beheer.

Je bent manager business line diensten bij Centraal Beheer, kun je iets vertellen wat deze unit en rol inhouden?


De corona crisis dwingt de wereld om snel digitale alternatieven te creëren voor veel bestaande producten en diensten. Grote corporates, kleine ondernemingen en organisaties uit alle sectoren worden door de crisis getroffen.

Dit geldt ook voor lokale markten die hun kramen moeten sluiten of een sterke afname van het aantal klanten ondervinden. Het digitaliseren van hun diensten is vaak een grote stap voor dit soort bedrijven. Als innovatiebureau zagen we een kans om marktkraamhouders en marktbezoekers te helpen, en van onze expertise en ervaring gebruik te maken om dit probleem te vertalen naar een product.

Om de lokale markt een…


De kracht van de Lean Startup methode van Eric Ries zit in het experimentele karakter. Vroegtijdig en continu testen of je op de goede weg zit versnelt innovatie en beperkt de kosten. Die theorie werkt zonder twijfel. Maar in de praktijk zie ik regelmatig dat weinig tijd en beperkte resources roet in het eten kunnen gooien. Vanwege een naderende deadline, of een te klein team kun je niet eindeloos blijven testen. En daarmee komen je resultaten mogelijk onder druk te staan.

Benieuwd hoe je met beperkte tijd, mankracht en geld toch resultaten kunt boeken? …


Het ontwikkelen van een nieuw product of een nieuwe dienst draait om het managen van onzekerheden. Je zoekt continu naar bevestiging om te voorkomen dat je tijd- en geld verspilt aan ideeën die achteraf geen goed idee blijken te zijn. Dat doe je door tijdens het ontwikkelproces steeds te toetsen of je idee voldoet aan de eisen van je klant. Een continu behoefteonderzoek dus.

Maar zo simpel als dat gezegd is, zo lastig kan de uitvoering zijn. Met dit stappenplan, inclusief invulmodel, kun je een behoefteonderzoek uitstekend zelf doen.

Stap 1: Leef je in de klant in

Klanten kopen een…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store